Formy na odlievanie. Príprava pred zalievaním

Pre menšie projekty sa často používajú silikónové formy a plastové formy. Na tento druh materiálov sa epoxid neprilepí.


Čo však v prípade výroby epoxidových stolov, kde forma je pomerne veľká.
Výborným materiálom sú polypropylénové platne (PP), ale tie sú žiaľ pomerne nákladné a pre jednorázový projekt domácej výroby sú pridrahé.
Najväčšiu plochu pri výrobe epoxidových stolov tvorí podkladová platňa.
Vytvorenie nepriľnavého povrchu je možné viacerými spôsobmi.
Lepiaca PP páska (klasická priesvitná páska), PP fólie, pre menšie kúsky funguje aj papier na pečenie. Bočné strany môžete odrezať aj z nábytkárskej melamínky, alebo nejaký železný profil.
Tieto materiály však treba taktiež aspoň oblepiť PP páskou.
Výbornou pomôckou je separátor prípadne kombinácia základný separačný vosk, ktorý sa po krátkom zaschnutí ešte dodatočne pretrie tekutým  separátorom, ktorý taktiež rýchlo vysychá a forma je relatívne rýchlo pripravená na zalievanie.
Okrem ľahkého oddelenia odliatku od formy je veľmi dôležité formu dôkladne utesniť. Na tento účel môžete požiť silikónový tmel.
Ak si chcete byť 100% istý, silikónom utesnite vnútorné aj vonkajšie spoje.

Odformovanie nieje doporučené robiť ihneď po vytvrdnutí živice. Epoxidové živice dozrievajú, dotvrdzujú ešte niekoľko dní. Tento údaj býva obsahom technického listu, ale dá sa povedať, že  keď živica dosiahne dotykovú tvrdosť tj. po 24-36h, je dobré tento čas zdvonásobiť.
Čize ak pracujete s 24h epoxidom, najskôr odliatok odformujte po 48h, pri 36h živici počkajte min. 72 hodín od zalievania po vytiahnutie z formy.
Technická prestávka na odformovanie je sa samozrejme závislá aj od teploty a preto uvedené časy sú orientačné. Nižšie teploty čas predlžujú a naopak vyššie ho skracujú.
Pokiaľ nemáte veľa skúseností, radšej počkajte dlhšie, tým nič nepokazíte.