Ako miešať živicu pred zalievaním?

Najsprávnejší spôsob je použiť 2 nádoby. V prvej nádobe zmes premiešame 2-3 minúty, potom celý objem prelejte do druhej nádoby a znovu premiešať cca. 1-2 minúty.


Je to z dôvodu, že na dne a pri stenách miešacej nádoby nedochádza k dokonalému premiešaniu oboch zložiek, tým pádom môžu v odliatku vznikať lepkavé, nevytvrdnuté miesta.
Pokiaľ nemáte k dispozícii 2 vhodné nádoby, snažte sa miešadlom škrabať boky a spodok nádoby, aby ste zaistili dokonale homogénnu zmes. 
Miešanie živice a dodržanie vzájomného pomeru zložiek A/B je najdôležitejším krokom k dosiahnutiu ideálneho výsledku.
Pri miešaní epoxidovej živice a tvrdidla je vo všeobecnosti najlepšie použiť nástroje, ktoré sa ľahko čistia a nereagujú s epoxidom (kov, plast).
Drevené tyčinky môžu v zmesi zanechať drevené vlákna, ktoré môžu spôsobiť bubliny alebo vizuálne znečistenie v odliatku.
Slabo a neúplne premiešaný epoxid môže vykazovať menšiu pevnosť a trvanlivosť, keďže sa vo vzniknutom polyméry nachádzajú nezreagované molekuly.
Na dokonalé premiešanie zložiek má vplyv aj teplota komponentov. V chladnom prostredí živica hustne a je ťažšie miešateľná.
Bežný zalievací epoxid je vyvíjaný a testovaný pri teplotách okolo 20°C a preto jeho skladovanie aj spracovanie je ideálne pri takejto teplote.