Koľko živice budem potrebovať?

Pre niekoho možno smiešna matematická úloha, pre niekoho chvíľa na dlhšie zamyslenie.


Výpočet je jednoduchý. Uvediem na príklade:
Stôl dlhý 120cm, zalievaná vrstva 5cm, šírka v priemere 13cm.
Výpočet: 120x5x13=7800 cm³, prepočet na litre: 7800 : 1000 = 7,8 l
Vzhľadom na hustotu živice je výsledný objem potrebné vynásobiť x 1,1.
Čiže na uvedený stôl budete potrebovať 7,8 x 1,1 = 8,58 kg epoxidovej živice.

Často dostávame otázku typu – koľko živice budem potrebovať na 1 m² pri hrúbke 1mm resp. 1cm.
V skratke: na 1 m²  a hrúbke 1mm = 1,1kg resp.  na 1 m²  a hrúbke 1cm = 11kg