Ako si vypočítam koľko zložky A a koľko B ?

Trošku ťažšia matematika, ale zase jednoducho pochopiteľný vzorec:


Napr. zmiešavací pomer A:B = 1,75 :1, potrebujem 500 g.
A zložka = 500 : (1,75+1) x 1,75, čiže 500:2,75x1,75 = 318g,
B = 500-A,  čiže 500-318 = 182g
Kontrola správnosti:hmotnosť  A (g): B (g) sa musí rovnať pomerovému A tj. 1,75,
čiže 318 : 182 = 1,7472, čo je cca. 1,75
 
Napr. zmiešavací pomer A:B = 100 : 26, potrebujem 500 g.
A zložka = 500 : (100+26) x 100, čiže 500:126x100 =396,8g,
B = 500-A,  čiže 500-396,8 = 103,2g
Kontrola správnosti:hmotnosť  A (g): B (g) sa musí rovnať výsledku 100 : 26 = 3,84
čiže 396,8 : 103,2 = 3,84  
Keďže vás nechceme trápiť,  na našej stránke nájdete kalkulačku pomeru miešania pri každom produkte.